Zega, F., e S. Martinelli. «Vehiculating Resistance: Narrative and Visuality in Voz Operária, a Case of Antagonist Journalism». Confluenze. Rivista Di Studi Iberoamericani, vol. 15, n. 2, gennaio 2023, pagg. 224-50, doi:10.6092/issn.2036-0967/17892.